khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kế toán tính giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho

Thứ hai, 27 Tháng 5 2013

Kế toán tính giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập khoKế toán chú ý: Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ mua về dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chịu thuế GTGT trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá mua ghi trên hoá đơn là giá mua chưa có GTGT. Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ mua về dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ chịu thuế GTGT trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc sản xuất sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thuế hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án thì giá mua ghi trên hoá đơn là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai

 

 

Kế toán tính giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho

Giá thực tế vật liệu mua ngoài = Giá mua ghi trên hoá đơn người bán _ Chiết khấu TM Giảm giá hàng mua Hàng mua bị trả lại + Các khoản thuế không được hoàn lại + Chi phí thu mua

Chú ý : Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ mua về dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chịu thuế GTGT trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá mua ghi trên hoá đơn là giá mua chưa có GTGT Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ mua về dùng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ chịu thuế GTGT trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc sản xuất sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thuế hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án thì giá mua ghi trên hoá đơn là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT.

* Chiết khấu thanh toán khi mua là khoản tiền doanh nghiệp được hưởng khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo quy định của người bán

* Chiết khấu thương mại khi mua hàng là khoản tiền doanh nghiệp được hưởng khi mua hàng (sản phẩm, hàng hóa) dịch vụ với khối lượng lớn và theo thỏa thuận bên bán quy định cho bên mua theo hợp đồng

* Giảm giá hàng mua là số tiền được giảm trừ bên bán quy định cho bên mua theo hợp đồng vì chất lượng hàng hoá không đảm bảo, sai quy cách …

* Giá trị hàng mua bị trả lại là giá trị hàng hoá doanh nghiệp đã mua nhưng trả lại cho người bán vì lý do hàng bị kém mất phẩm chất, không đúng chủng loại, sai quy cách...

* Chi phí thu mua: gồm chi phí vận chuyển (nếu trong hợp đồng quy định bên mua chịu) từ nơi mua về đến doanh nghiệp, chi phí bốc dỡ, bảo quản, lưu bãi, lưu kho, tiền công tác phí của nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có).


 
Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting