khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Tính giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho:

Thứ ba, 28 Tháng 5 2013

Tính giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho: Theo phương pháp này những loại vậtliệu, công cụ dụng cụ nhập trước sẽ được xuất dùng trước xuất hết xong mới xuất đến lần nhập sau. Theo phương pháp này bảo đảm cho việc tính giá trị thực tế của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng kịp thời, chính xác công việc kế toán không bị dồn vào cuối tháng nhưng đòi hỏi phải tổ chức kế toán chi tiết chặt chẽ theo dõi đầy đủ số lượng, đơn giá của từng lần nhập

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai

 

 

 

Tính giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho: Doanh nghiệp được lựa chọn 1 trong các phương pháp tính giá sau, lựa chọn phương pháp nào phải đảm bảo nhất quán trong cả niên độ kế toán.

* Theo phương pháp nhập trước, xuất trước:

Theo phương pháp này những loại vậtliệu, công cụ dụng cụ nhập trước sẽ được xuất dùng trước xuất hết xong mới xuất đến lần nhập sau. Theo phương pháp này bảo đảm cho việc tính giá trị thực tế của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng kịp thời, chính xác công việc kế toán không bị dồn vào cuối tháng nhưng đòi hỏi phải tổ chức kế toán chi tiết chặt chẽ theo dõi đầy đủ số lượng, đơn giá của từng lần nhập

Theo phương pháp nhập sau, xuất trước

Dựa trên giả thiết vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho sau cùng sẽ được xuất trước tiên. Giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho sẽ được tính hết theo giá nhập kho lần sau cùng, sau mới tính theo giá nhập lần trước đó.

* Theo phương pháp tính giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ

-Xác định đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ : Trị giá thực tế của vật liệu, công cụ, DC tồn kho đầu kỳ

+Trị gi  thực tế của vật liệu, công cụ, DC nhập kho trong kỳ

Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ = Số lượng vật liệu, công cụ, DC tồn kho đầu kỳ +Số lượng vật liệu, công cụ, DC nhập kho trong kỳ

Giá thực tế vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng = Số lượng vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng x Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ

* Theo phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập:

Sau mỗi lần nhập người ta tính lại đơn giá, căn cứ vào giá và số lượng trước khi nhập và sau khi nhập để tính giá đơn vị bình quân. Sau đó căn cứ vào lượng xuất bình quân để tính giá trị xuất.


 
Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting